Nhà thuốc Phương Chính

Số điện thoại : 0916186189

Địa chỉ : 514 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Các sản phẩm khác thuộc hệ thống Dược Phẩm Tim có bán tại nhà thuốc

Pullaco 120 viên
Pullaco 20 viên
Sâm Việt 30 viên
Thận An Plus 120 viên
Thận An Plus 20 viên
Timfast 20 viên